Logo-Pacomer-traiteur-zwart-new-1.png

Login

BEDANKT VOOR HET VERTRO

UWEN IN PACOMER!

en het gebruik van de gegevens die je ons verstrekt om al onze commerciële communicaties aan te passen aan jouw voorkeuren en smaak. Hieronder leggen we gedetailleerd uit over ons vernieuwde privacybeleid. Onthoud dat je te allen tijde je toestemmingen kunt beheren door ons een e-mail te sturen naar info@pacomertraiteur.nl, of als je geregistreerd bent als gebruiker, kun je dit ook doen via de sectie “Mijn persoonlijke gegevens”.

PRIVACYBELEID

1. VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Identiteit: FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (PACOMER)
BTW-nummer: NL866170820B01
Adres: Gerard Doustraat 66, 1072 VV Amsterdam – Nederland
Telefoon: +31 (0) 20 471 1323
E-mail: info@pacomertraiteur.nl
KvK-nummer: 51371391

2. DOELEINDEN

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de databestanden van PACOMER TRAITEUR.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van de Europese Unie, evenals eventuele nationale wetgeving die van toepassing is, informeren wij u dat PACOMER TRAITEUR de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt verwerkt voor de volgende doeleinden:

Bij PACOMER TRAITEUR verwerken we de informatie van onze gebruikers voor:

1. Beheer van het aankoopproces van producten op onze website www.pacomertraiteur.nl: We verzamelen uw persoonlijke informatie om uw aankopen, bestellingen of verzoeken te beheren, waarbij de nodige administratieve en commerciële taken worden uitgevoerd om de voorbereiding, betaling en levering van de producten te garanderen, evenals de pre-sales en after-sales service die nodig kan zijn.
2. Nakoming van wettelijke verplichtingen: Overdracht van gegevens aan openbare instanties en autoriteiten (administratief of gerechtelijk), indien nodig in overeenstemming met wettelijke en reglementaire bepalingen. Verwerking van gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen vastgesteld in de Spaanse wetgeving, zoals het opstellen van onze boekhouding en belastingen.
3. Verzenden van commerciële communicaties over de producten van PACOMER TRAITEUR (e-mails, telefoongesprekken, SMS, pushmeldingen, gewone post, enz.).
4. PACOMER TRAITEUR maakt gebruikersprofielen op basis van informatie verkregen uit interne en externe bronnen met als doel de gebruikerservaring te verbeteren en gepersonaliseerde advertenties te sturen met producten, promoties en diensten van PACOMER TRAITEUR op basis van uw profiel en koopgedrag.
5. Preventie van misbruik en fraude (frauduleuze activiteiten, denial-of-service-aanvallen, enz.).

¿Hoe verzamelen we jouw informatie?

1. Informatie die je ons verstrekt: We verzamelen persoonlijke informatie die je ons verstrekt via onze website www.pacomertraiteur.nl, via e-mail, contactformulieren en andere communicatiekanalen.
2. Informatie die we verzamelen van jouw bezoeken aan onze website: We verzamelen en bewaren beperkte persoonlijke informatie van alle gebruikers die onze website bezoeken. Deze informatie wordt verzameld via cookies, voor meer informatie raadpleeg het cookiebeleid op onze website.
3. Sociale media: De informatie die we verzamelen via sociale media omvat persoonlijke informatie die online beschikbaar is en openbaar zichtbaar is.

3. BEWARINGSTERMIJN VAN GEGEVENS

Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

We maken onderscheid tussen twee soorten informatie voor het uitvoeren van ons beleid inzake gegevensbewaring en -annulering:

1. Boekhoudkundige en fiscale informatie: afgeleid van de relatie tussen PACOMER TRAITEUR en de gebruiker zal gedurende 6 jaar worden bewaard om te voldoen aan de fiscale regelgeving.
2. Handelsrelatie van de klant met PACOMER TRAITEUR: informatie met betrekking tot de activiteit met PACOMER TRAITEUR en zijn webportaal zal voor onbepaalde tijd worden bewaard en verwerkt, totdat de gebruiker om annulering verzoekt of bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens, in welk geval de gegevens worden geblokkeerd en gedurende 3 jaar worden bewaard om te bewijzen dat PACOMER TRAITEUR heeft voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming, informatiemaatschappij en reclame.

4. LEGITIMATIE

Legitimatie voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens met betrekking tot elk van de doeleinden zoals opgenomen in het gedeelte DOELEINDEN zijn:

• De uitvoering van een contract tussen de gebruiker en PACOMER TRAITEUR met betrekking tot de aankoop van producten.
• Uitdrukkelijke toestemming verleend aan PACOMER TRAITEUR op het moment van het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens.
• Uitdrukkelijke toestemming verleend aan PACOMER TRAITEUR op het moment van het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens met betrekking tot het opstellen van profielen op basis van externe bronnen en het nastreven van een legitiem belang door PACOMER TRAITEUR met betrekking tot het opstellen van profielen op basis van interne bronnen.
• Nakoming van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op PACOMER TRAITEUR.

5. ONTVANGERS

Jouw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan die derden waarvan hun tussenkomst noodzakelijk is voor het correct beheren van de serviceverlening.

De volgende communicaties, overdrachten en overdrachten van gegevens van gebruikers van PACOMER TRAITEUR zijn voorzien: aan leveranciers die diensten verlenen die van nature deze gegevens nodig hebben (koeriersdiensten, transport, enz.); aan klanten (de gegevens van onze leveranciers die verschijnen in de productinformatie), en voor gegevensverwerking buiten de EU: de persoonlijke informatie die we verzamelen, bevindt zich in Spanje. PACOMER TRAITEUR huurt zijn virtuele infrastructuur voor opslag en back-ups van bestanden volgens een “cloud computing”-model via gespecialiseerde serviceproviders.

6. RECHTEN

Wat zijn jouw rechten wanneer je ons jouw gegevens verstrekt?

Rechten erkend bij de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2016/679 van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018: Iedere persoon heeft het recht om te weten of PACOMER TRAITEUR zijn persoonlijke gegevens verwerkt.

Betrokkenen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals om de rectificatie van onjuiste gegevens aan te vragen of om hun verwijdering te verzoeken wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Betrokkenen hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens die ze aan PACOMER TRAITEUR hebben verstrekt.

Betrokkenen kunnen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, waarbij we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. PACOMER TRAITEUR zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve in geval van dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Door dit privacybeleid te accepteren, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan PACOMER TRAITEUR voor de hier vermelde gegevensverwerkingen, communicaties, overdrachten en overdrachten van jouw persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht om de verleende toestemming voor de hier beschreven verwerkingen en overdrachten van gegevens op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Als je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je een schriftelijk verzoek sturen naar het e-mailadres info@pacomertraiteur.nl of naar ons postadres: PACOMER TRAITEUR, Gerard Doustraat 66, 1072 VV Amsterdam, Nederland. Het verzoek tot uitoefening van een van jouw rechten moet vergezeld gaan van een kopie van een officieel identiteitsdocument (ID-kaart, rijbewijs of paspoort).

Tot slot informeren we je dat je een klacht kunt indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en andere bevoegde overheidsinstanties voor eventuele klachten die voortvloeien uit de verwerking van jouw persoonsgegevens.

7. GEGEVENS VERKREGEN VIA DERDEN

Indien jouw persoonlijke gegevens zijn verkregen via het ingevulde formulier op Facebook, zullen ze, in overeenstemming met de informatie die is verstrekt op het moment van het verkrijgen van de gegevens, worden verwerkt voor het verzenden van nieuwsbrieven.

X
Pacomer Traiteur Amsterdam
Uw Spaanse catering